Als u een klacht heeft

We doen elke dag ons best voor onze cliënten en hun naasten. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat u niet tevreden bent. Als dat het geval is dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Een klacht lossen we uiteraard het liefst samen met u op. Maar mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop wij met uw klacht omgaan dan kunt u voor advies en ondersteuning of het indienen van een klacht terecht bij Klachtenportaal|Zorg.

Klachtenportaal|Zorg is een externe klachtenorganisatie waar Regina bij is aangesloten. Een klacht of onvrede kunt u doorgeven via het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal|Zorg. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@klachtenportaalzorg.nl.

 

Onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon
Zorgresidence Regina is een Wzd-accommodatie en valt onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Als het echt niet anders kan, mogen wij onvrijwillige zorg bieden. Onvrijwillige zorg is zorg waar iemand zich tegen verzet. Voorbeelden hiervan zijn: iemand beperken in haar of zijn bewegingsvrijheid, toezicht houden met camera’s en sensoren of het geven van gedragsmedicatie.

Onvrijwillig zorg inzetten mag alleen als een cliënt ernstig nadeel kan ondervinden als hij of zij die zorg niet krijgt. Vrijwillige zorg is altijd het uitgangspunt. De Wzd bepaalt dat er een stappenplan moet worden doorlopen als iemand toch onvrijwillige zorg nodig heeft. Onvrijwillige zorg mag alleen tijdelijk en zo kort mogelijk in iemands zorgplan worden opgenomen. En een onafhankelijke Wzd-functionaris beoordeelt of het inzetten ervan terecht is.

Als u het niet eens bent met de inzet van onvrijwillige zorg en we komen er samen niet uit, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang. Zij geeft informatie en advies en kan u ondersteunen in de klachtenprocedure als u een klacht wilt indienen. Haar contactgegevens vindt u in deze flyer. De cliëntvertrouwenspersoon komt op voor uw belangen, is niet bij Regina in dienst en werkt onafhankelijk.