Kwaliteit en cliëntervaringen

   

  GOED LUISTEREN NAAR Ú, IS ONZE BASIS VOOR KWALITEITSVERBETERING

 

We werken voortdurend aan de kwaliteit van onze zorgverlening. Goed luisteren naar onze cliënten en hun naasten is voor ons de basis hiervoor. Wat houdt goede zorg voor hen in, hoe ervaren zij onze zorg en wat kunnen wij verbeteren?

Op verschillende manieren achterhalen we hierover informatie. Bijvoorbeeld met familiegesprekken en evaluatiegesprekken. We laten elke twee jaar een onafhankelijk cliëntervaringenonderzoek uitvoeren en we luisteren goed naar de inbreng van de cliëntenraad. Maar uiteindelijk zijn we dagelijks met cliënten en hun naasten en met medewerkers in gesprek over wat goede zorg inhoudt; in een kleine zorgorganisatie als Regina gaat dat als vanzelf. 

Samen leren en verbeteren in dialoog, dat is waar we voor staan. En daarbij kijken we graag verder dan de eigen organisatie: samen met een aantal andere kleine zorginstellingen zijn we bezig om een lerend netwerk te vormen.

Kwaliteitsdocumenten

In ons kwaliteitsplan 2024 en het kwaliteitsjaarverslag 2023 leest u meer over ons kwaliteitsbeleid en hoe wij aan kwaliteitsverbetering werken. In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staan de vereisten die wettelijk verplicht zijn voor verpleegzorginstellingen. Het kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en naasten van verpleeghuiszorg mogen verwachten, geeft zorgorganisaties richtlijnen hoe zij de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren en hun lerend vermogen kunnen versterken. Ook voor Zorgresidence Regina is dit kader richtinggevend.

Kwaliteitstoezicht bij Regina

De raad van toezicht van Regina houdt intern toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert de kwaliteit en veiligheid van de verpleeghuiszorg in Nederland. Het laatste inspectiebezoek aan Regina was in november 2020. Hier leest u het verslag van dit inspectiebezoek. Oudere inspectierapporten vindt u hier

Governance Code Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Om hier blijvend zorg voor te dragen werkt Regina volgens de principes van de landelijke Governancecode Zorg. 

Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument dat bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en aan het maatschappelijk vertrouwen.